Pravice in dolžnosti

V MTC fontana vam, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 55/17, v nadaljevanju ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih nudimov MTC Fontana.
Zakon o pacientovih pravicah poleg pravic pacientov vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

PACIENTOVE PRAVICE, KI JIH UREJA 5. ČLEN ZPACP:

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI, KI JIH UREJA 54. ČLEN ZPACP:

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient, glede 54. člen ZpacP, dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

 Več o pravicah in dolžnostih pacientov si lahko preberete tudi v brošuri z naslovom Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Pritožbe in pohvale

Spoštovani pacienti,

naše osebje se trudi korektno opraviti svoje delo ter v okviru objektivnih možnosti tudi upoštevati vaše želje. Veseli bomo vašega mnenja, saj lahko na podlagi tega nadgrajujemo ter izboljšujemo naše storitve.
V kolikor bi želeli katerega izmed zaposlenih ali kakšno storitev še posebej pohvaliti, nam to prosim sporočite po pošti, preko elektronske pošte ali pa vpišite v knjigo vtisov, ki se nahaja na glavni recepciji. V kolikor pa bi slučajno prišlo do nesporazuma, neustreznega odnosa našega osebja do gostov, oziroma ne bi bili zadovoljni z našimi storitvami, vas prosimo, da izkoristite možnost vložitve pritožbe.

Predlagamo vam, da s svojim nezadovoljstvom najprej seznanite osebo, ki je storitev opravila, oziroma je bila do vas nekorektna. Pričakujemo, da vam bo ta oseba ustrezno pojasnila svoje ravnanje in zadevo tudi uredila v vašo korist.

V skladu s 58. Členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

 • Rafael Gulin, telefon (02) 23 44 126 , E - pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pritožbo v pisni obliki lahko oddate na glavni recepciji.
Čas za sprejem ustne pritožbe (prevzem pritožbe na ustni zapisnik): ob delavnikih med 8:00 in 14:00 uro, razen v torek med 13:00 in 18:00. Prosimo, da za termin sestanka predhodno pokličete.

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev, oziroma zdravstvenih sodelavcev, oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje, oziroma če so se posledice kršitve kazale kasneje.
Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca (60. čl. Zakona o pacientovih pravicah)
Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

 • osebno ime, naslov in kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih, oziroma zdravstvenih sodelavcih,
 • čas in kraj domnevne kršitve,
 • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
 • morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil, ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteva ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje
pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve opozori.

Pacient ima v skladu z 49. Členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne nasvete o uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Vašo pritožbo bomo ustrezno obravnavali in vam posredovali pisni odgovor.

Zastopnik pacientovih pravic

Po zakonu o pacientovih pravicah zastopata pravice pacientov:

 • Vlasta Cafnik, zastopnica pacientovih pravic Maribor
  Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
  Telefon (02) 333 12 64 (051) 217 424 E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Uradne ure: torek 14:00- 18:00, sreda 08:00-12:00, četrtek 08:00-12:00

in

 • Adela Postružnik, zastopnica pacientovih pravic Maribor
  Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor
  Telefon (02) 333 12 63 (030) 464 204 E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Uradne ure: ponedeljek 14:00- 18:00, sreda 09:00-13:00

Naročanje: ponedeljek in petek med 8:00 in 12:00) na telefonu (041) 681 304 in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Ordinacijski čas za storitve po pogodbi ZZZS


   Ponedeljek  Torek  Sreda  Četrtek  Petek Sobota
 RTG  16:00 - 19:00  10:30 - 12:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30  
 CT  8:00 - 14:00
16:00 - 19:30
 8:00 - 13:30
16:00 - 18:45
8:00 - 13:30
8:00 - 13:30
8:00 - 13:30
 
 MR  7:00 - 15:30
16:00 - 19:30
 7:00 - 14:00
15:00 - 20:00
 7:00 - 14:00
15:00 - 20:00
 7:00 - 14:00
15:00 - 20:00
 7:00 - 14:00
15:00 - 20:00
 7:00 - 14:00
15:00 - 20:00
 Fizioterapija  7:30 - 10:30
11:00 - 15:00
7:30 - 10:30
11:00 - 15:00 
 7:30 - 10:30
11:00 - 15:00
 7:30 - 10:30
11:00 - 15:00
 7:30 - 10:30
11:00 - 15:00
 

Seznam zdravstvenih delavcev

Zdravniki

FIZIATRIČNO REVMATOLOŠKA AMBULANTA

 • Akademik (EASA) prim. prof. dr. ZMAGO TURK, dr. med.,spec. fizikalne medicine in rehabilitacije revmatolog, višji svetnik


AMBULANTA ZA ESTETIKO

 • dr. Minja Gregorič, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
 • Igor Višnjar, dr. med., spec. kirurgije


FIZIKALNA MEDICINA IN REHABILITACIJA

 • prim. Jože Barovič, dr. med. specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine
 • prim. Bojana Bauman Silič, dr. med,. specialist fizikalne medicine in rehabilitacije

 

DIAGNOSTIKA OSTEOPOROZE

 • prim. Jože Barovič, dr. med. specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine
 • prim. Bojana Bauman Silič, dr. med,. specialist fizikalne medicine in rehabilitacije

 

GINEKOLOGIJA

 • doc. dr. Branka Žegura, dr. med., spec. ginekolog porodničar

 

UROGINEKOLOGIJA

 • prof. dr. Igor But, dr. med., spec. ginekolog (po dogovoru)

 

BOLEZNI DOJK

 • Nina Čas Sikošek, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

 

UROLOGIJA

 • prim. doc. dr. Nado Vodopija, dr. med., spec. kirurg urolog
 • mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog
 • prim. Karel Kisner, dr. med., spec. urolog

 

INTERNA MEDICINA

 • asist. Igor Krajnc, dr. med., spec. internist
 • asist. dr. Franjo Naji, dr. med., spec. internist
 • asist. Viljemka Nedog, dr. med., spec. internist
 • dr. Zlatko Pehnec, dr. med., spec. internist, spec. kardiologije in vaskularne medicine, spec.intenzivne medicine

 

KARDIOLOGIJA

 • Asist. Igor Krajnc, dr. med., spec. internist
 • doc. dr. Franjo Naji, dr. med., spec. internist
 • asist. Viljemka Nedog, dr. med., spec. internist
 • dr. Zlatko Pehnec, dr. med., spec. internist, spec. kardiologije in vaskularne medicine, spec.intenzivne medicine

 

GASTROENTEROLOGIJA

 • Tatjana Puc Kous, dr. med., spec. internist gastroenterolog
 • Manca Novak, dr. med., spec. internist gastroenterolog asist. Željko Perdija, spec. internist

 

NEFROLOGIJA

 • prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med., spec. internist

 

DERMATOLOGIJA

 • Nežka Bezjak, dr. med., spec. dermatovenerolog

 

ORTOPEDIJA

 • Andrej Moličnik, dr. med., spec. ortoped
 • Tomaž Brodnik, dr. med., spec. ortoped
 • doc. dr. Tomaž Tomažič, dr.med., spec. ortoped
 • Igor Novak, dr. med., spec. ortoped
 • Andreja Pehnec, dr. med., spec. ortoped

 

ULTRAZVOK

 • Jasmina Koteska, dr. med., spec. radiolog
 • asist. Mirjana Brvar, dr. med., spec. radiolog
 • dr. Marko Jevšek, dr. med., spec. radiolog
 • Primož Caf, dr. med. spec. radiolog

 

RTG - RENTGEN

 • Jasmina Koteska , dr. med., spec. radiolog
 • doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., spec. radiolog
 • prim. mag. Marija Kolenc, dr. med., spec. radiolog
 • dr. Marko Jevšek, dr. med., spec. radiolog

 

CT – RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

 • asmina Koteska, dr. med., spec. radiolog
 • doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., spec. radiolog
 • prim. mag. Marija Kolenc, dr. med., spec. radiolog
 • prim. mag. Jurij Zalar, dr. med., spec. radiolog
 • dr. Marko Jevšek, dr. med., spec. radiolog
 • Saša Rudolf, dr. med. spec. radiolog
 • Primož Caf, dr. med. spec. radiolog

 

MR – MAGNETNA RESONANCA

 • doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med., spec. radiolog
 • prim. mag. Marija Kolenc, dr. med., spec. radiolog
 • prim. dr. Jože Matela, dr. med., spec. radiolog
 • dr. Marko Jevšek, dr. med., spec. radiolog
 • Petra Mrkša, dr. med, spec. radiolog

 

NEVROLOGIJA

 • dr. Vlado Savanović, dr. med., spec. nevrolog
 • Irena Samastur Klajnšek, dr. med., spec. nevrolog

 

EMG – ELEKTROMIOGRAFIJA

 • dr. Vlado Savanović, dr. med., spec. nevrolog

 

PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA

 • prim. Zoran Zabavnik, dr. med., spec. anesteziologije in reanimacije (po dogovoru)

 

AMBULANTA ZA INKONTINENCO

 • prof. dr. Igor But, dr. med., spec. ginekolog

 

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

 • Đorđe Radakovič, dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa

 

Ostali zdravstveni sodelavci

 1. Urban Dvoršak, maser
 2. Sabina Durakovič , medicinska sestra
 3. Rafael Gulin, univ. dipl. inženir fizike
 4. Marija Horvat, diplomirana medicinska sestra
 5. Gregor Janžič, diplomirani zdravstvenik
 6. Tina Kobale, diplomiran fizioterapevt, mag. kineziologije
 7. Katja Kumer, diplomirani inženir radiologije
 8. Darinka Lajh, medicinska sestra
 9. Kaja Lešnik, diplomiran ekonomist, zdravstvena administracija
 10. Zdravka Lešnik, ekon. tehnik, administracija in obračuni
 11. Barbara Lokar Kolonjak, maserka
 12. Larisa Magerl, študentka, zdravstvena administracija
 13. Anja Milec, diplomiran fizioterapevt
 14. Irena Murselović, medicinska sestra
 15. Mirjam Nedeljko, maserka
 16. Jelena Oreški, diplomiran fizioterapevt
 17. Urban Pangerl, diplomirani inženir radiologije
 18. Alen Pečečnik, absolvent fizioterapije, naročanje
 19. Špela Petrič, medicinska sestra
 20. Matic Petrič, študent, naročanje
 21. Lidija Poplatnik, medicinska sestra
 22. Marija Prezelj, dr. spec. med. biokemije, svetnica
 23. Peter Ratner, elektrotehnik
 24. Tine Rauter, diplomiran fizioterapevt
 25. Maja Regoršek, diplomirana medicinska sestra
 26. Mojca Rojs, diplomirana medicinska sestra
 27. Jelka Šaherl, višja medicinska sestra
 28. Tilen Štefanec, diplomirani inženir radiologije
 29. Edita Trop, laboratorijski tehnik
 30. Blaž Trunkl, diplomirani inženir radiologije
 31. Uroš Viher, diplomirani inženir radiologije
 32. Maja Zupanič, diplomirani inženir radiologije