1. Rekreacijski center (termalni bazeni, savne) je odprt dnevno od 9. do 21.ure oziroma od 9. do 23 ure (v petek).

2. Namenjen je vsem gostom, ki so psihofizicno sposobni samostojno izpolnjevati dolocila hišnega (kopališkega) reda.

3. Vstop otrokom do 12 leta je dovoljen samo v spremstvu staršev ali skrbnika, ki odgovarjajo za varnost otrok na kopališču.

4. Vstop v kopališce je obvezen skozi magnetno kontrolo. Vstopnica vam omogoca vstop v bazene, whirlpoole, savne , turško kopel.

5. Največje dovoljeno število obiskovalcev na kopališču:

dopoldan/popoldan 400 kopalcev,
dnevna kapaciteta 800 kopalcev.
6. Prosimo, da prostore rekreacije zapustite do 20.45 ure oziroma do 22.45 na dan nočnega kopanja.

7. Temperatura zraka v obmocju bazenov je 31°C +/- 1°C.
Temperatura vode:

zgornji notranji bazen 32°C +/- 1°C
spodnji notranji bazen 33°C +/- 1°C
zgornji zunanji bazen 32°C +/- 1°C
spodnji zunanji bazen 27°C +/- 3°C
whirlpool-i v zgornji etaži 36°C +/- 1°C
whirlpool v spodnji etaži 36°C +/- 1°C
8. Glede na temperaturo termalne vode priporocamo zadrževanje v vodi najvec 20 minut, nato je priporocljivo 20 minutni pocitek. Priporocamo da se otroci do 2.leta starosti,
v whirlpoolih (35°C in 36°C ) ne kopajo.

9. Osebam in bolnikom, ki jim škoduje temperatura vode nad 30°C in zrak z veliko vlažnostjo,odsvetujemo zadrževanje in kopanje na obmocju kopališca.

10. Starejši kopalci in fukcionalno ovirane osebe, ki se ne pocutijo varne pri samostojnem vstopu ali izstopit iz vode, morajo za pomoc zaprositi reševalca iz vode.

11. Vsak obiskovalec MTC Fontana je dolžan poravnati povzroceno škodo, nastalo na objektu in opremi po njegovi krivdi.

12. V Centru za sprostitev FONTANA je prepovedano:

vstopiti v kopališče pod vplivom alkohola,mamil ali drugih psihotropnih snovi,
imeti neposredne telesne stike ali nadlegovati druge goste v kopališču,
uporabljati opremo za prosto potapljanje,
nositi obuvala, razen čistih natikačev,
kopati se v kratkih hlačah ali majici,
kopati se ali sončiti brez kopalk,
skakati v vodo, plavati pod vodo, kričati in motiti ostale obiskovalce,
igrati se iger z žogo v bazenih ali izvajati druge igre v vodi,
uporabljati šampon pri tuširanju, razen tam, kjer je to posebaj označeno,
prinašati hrano in pijačo ter steklene predmete na območje kopališča,
kaditi v zaprtih prostorih in voditi živali v kopališče,
fotografiranje in snemanje v prostorih savne, garderob in prostoru s tuši oz. toaletami,
zadrževanje otrok do 12 leta starosti v prostorih savne,
nositi oblačila v savnah ter uporaba GSM. aparatov,
se savnati brez podložene rjuhe ali brisače, razen v turški savni,
uporabiti klic v sili po nepotrebnem,
Za zagotavljanje higiene v kopališču je potrebno upoštevati naslednje:

higiensko tuširanje in razkuževanje nog pred vstopom v bazen ter po vsaki uporabi stranišča,
pred vstopom v bazen uporabite stranišče,
ne uporabljajte bazena, če imate prebavne motnje ali ste jih imel v zadnjem tednu,
upoštevajte navodila zdravnika, če imate druga obolenja,
izogibajte se požiranju kopalne vode,
ne vnašajte hrane in pijace v bazen,
uporaba kopalne garderobe (otroci do 3. leta starosti morajo v bazenu uporabljati kopalke ali kopalne plenicke),
vodite otroke veckrat na stranišce, še posebej ko želijo ali opozorijo na to,
takoj zamenjajte plenico, ko je potrebno; temeljito umijte zadnjico po iztrebljenju in previjanju ter tudi svoje roke,
mali otroci naj bodo v locenih bazenih in ves cas pod nadzorom,
v vodo ne izkašljujte, ne izpihujte nosa, ne spirajte ust in ne izlocajte urina in blata v bazen,
takoj opozorite kopališko osebje, ce opazite v vodi ali na kopališcu izbljuvke in druga onesnaženja, ki tja ne sodijo,
priporočena je uporaba natikačev,
podlaganje brisace na ležalnik,
kopalna kapa ni obvezna (pri dolgih laseh priporocamo),
upoštevajte navodila kopaliških delavcev.
13. V savnah in turški kopeli se morajo upoštevati izobešena pisna navodila ter navodila kopaliških delavcev.

14. Gostom MTC Fontana je na voljo brezplacen parkirni prostor, ki ni zavarovan.
Na osnovi določil Zakona o varstvu pred utopitvami:

Kopalci uporabljajo bazene, bazensko opremo in ostale naprave tako, da pri tem ne vznemirjajo in ogrožajo sebe ali drugih kopalcev.
Ne smejo onesnaževati vode in drugih površin kopališca
Reševalec iz vode:

ima pravico ugotoviti istovetnost kršitelja dolocbe predpisov kopališkega reda,
dolžnost kršitelja prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji,
ima pravico da poda predlog za uvedbo postopka o prekršku (zgoraj omenjenim službam),
ima pravico prepovedati uporabo objektov in naprav za kopanje osebi, ki s svojim ravnanjem ocitno ogroža lastno varnost ali varnost drugih,
zahteva, da kopališce zapusti oseba, ki kljub opozorilom ogroža varnost in krši kopališki red.
15. Vodstvo MTC Fontana ne prevzema odgovornosti za zdravstveno stanje in za morebitne poškodbe gosta, ki bi nastale zaradi neupoštevanja pravil kopališkega reda.

16. Dolocila kopališkega reda in pravice so povzeta po Zakonu o tehnicnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališc in za varstvo pred utopitvami na kopališcih (Ur.l.
RS št.39/2011).

17. Pridržujemo si pravico do sprememb kopališkega reda - ( prireditev za organizirane skupine, elementarne nesrece, poškodbe, itd. ) - v teh primerih se gostje ravnajo po
navodilih kopaliških delavcev.

Za nadzor in izvajanje kopališkega reda so pristojni reševalci iz vode ter drugo osebje MTC Fontana.

Maribor, januar 2012 MTC FONTANA

Direktor: Tomislav Vezjak, univ.dipl.ekon.